Van Marlene tot Mathilde, oftewel het schilderachtige leven van Adrian Stahlecker

Een van onze markantste Hagenaars is kunstschilder en restauranthouder Adrian Stahlecker. Hij is 79 jaar, maar zit nog vol ideeën. Dit jaar verschijnt zijn twintigste boek: Zarah Leander. Na elke publicatie verzucht Adrian: “Dit zal wel het laatste zijn.” Maar intussen is hij al ver gevorderd met een biografie over Klaus Mann. “Klaus is de … Lees meer

Koninklijke Familie in 1918 groots gehuldigd

Op 11 november 1918 werd de wapenstilstand getekend tussen de diverse oorlogsvoerende partijen van de Eerste Wereldoorlog. De Duitse Keizer was naar Nederland uitgeweken. Nederland was neutraal gebleven, maar de socialistische revolutie leek ook Nederland te raken. Troelstra riep op tot veranderingen buiten het parlement om. De socialistische voorman Pieter Jelle Troelstra (1860-1930) had opgeroepen … Lees meer