Duitse generaal roemt Nederlandse vlieger in strijd om Ockenburg

Den Haag kende diverse vliegvelden in de nabije omgeving waar de Duitsers in 1940 gebruik van maakten toen ze Nederland binnenvielen. Ypenburg, Valkenburg en Ockenburg waren door de Duitsers ‘uitverkoren’ om door grootschalige landingen snel op te rukken naar de Residentie. Het liep allemaal niet zo gemakkelijk. Het vliegveld Ockenburg had de grootte van slechts … Lees meer

De Scala: een begrip bij de Hagenaars

In mijn bezit is een oud aandeel van de ’s Gravenhaagsche Markt Maatschappij N.V. Deze vennootschap werd opgericht op 9 januari 1883. Zij heeft niet lang bestaan en het bedrijf werd al omstreeks 1891 geliquideerd. Het aandelenkapitaal van de vennootschap bedroeg 210.000 gulden. Het toentertijd net opgerichte bankiershuis Heldring en Pierson was een voorname aandeelhouder … Lees meer