Duitse generaal roemt Nederlandse vlieger in strijd om Ockenburg

Den Haag kende diverse vliegvelden in de nabije omgeving waar de Duitsers in 1940 gebruik van maakten toen ze Nederland binnenvielen. Ypenburg, Valkenburg en Ockenburg waren door de Duitsers ‘uitverkoren’ om door grootschalige landingen snel op te rukken naar de Residentie. Het liep allemaal niet zo gemakkelijk. Het vliegveld Ockenburg had de grootte van slechts … Lees meer

De Scala: een begrip bij de Hagenaars

In mijn bezit is een oud aandeel van de ’s Gravenhaagsche Markt Maatschappij N.V. Deze vennootschap werd opgericht op 9 januari 1883. Zij heeft niet lang bestaan en het bedrijf werd al omstreeks 1891 geliquideerd. Het aandelenkapitaal van de vennootschap bedroeg 210.000 gulden. Het toentertijd net opgerichte bankiershuis Heldring en Pierson was een voorname aandeelhouder … Lees meer

Tegen melancholijck bloet en veele opgeblaesene Winde. Maar ook tegen Coors en Hoest

Niks geen voorschriften van de huisarts. Een paar honderd jaar geleden brouwde men gewoon zelf recepten. De meeste daarvan bestreden verschillende ongemakken tegelijk. Baatte het niet, het schaadde evenmin. Voor me ligt een van de mooiste boekjes die ik heb. Het is gebonden in ezelsbloot (ongelooid perkament) en kan met een flapje en een leren … Lees meer