Geschenk van het Zuid-Afrikaansche volk

Geschenk van het Zuid-Afrikaansche volk

Ondanks het feit dat ons land officieel neutraal was tijdens de Eerste Wereldoorlog,dat wil zeggen dat er geen partij gekozen werd voor één van de strijdende partijen, is deze oorlog die van augustus 1914 tot november 1918 geduurd heeft zeker niet zomaar aan ons voorbijgegaan. Zo vluchtten ongeveer een miljoen Belgen naar ons land, zijn … Lees meer

Het Den Haag-gevoel van Bart Chabot verdwijnt nooit

Het Den Haag-gevoel van Bart Chabot verdwijnt nooit

Schrijver Bart Chabot behoeft geen verdere introductie. In militaire dienst al in de jaren zeventig geeft hij zijn non conformistische gedichten in boekvorm uit. Vele dicht- en verhalenbundels volgen. Maar de sympathieke Hagenees breekt definitief door met z’n biografie over zanger en kunstenaar Herman Brood, die maar liefst vier boektitels beslaat. Hij wordt zo de … Lees meer

‘Prachtig overzicht over je eigen habitat’

‘Prachtig overzicht over je eigen habitat’

Sjaak Bral (1963) is een van de grote culturele iconen van de stad Den Haag. Hij is actief als schrijver, columnist, presentator en componist. Als cabaretier neemt Bral traditioneel in december het jaar door in zijn Oudejaarsshow. Zijn favoriete plek in Den Haag is op grote hoogte: restaurant The Penthouse. “Je gaat pas nadenken over … Lees meer

Een sportieve jonkheer: Jan Feith en Den Haag

Een sportieve jonkheer: Jan Feith en Den Haag

Zomer 2016 was Den Haag het sportieve middelpunt van Nederland. In augustus kon men op het strand van Scheveningen de Olympic Experience ondergaan. Met een Olympisch dorp waar men zelf kon sporten en op grote schermen waren de verrichtingen in Rio te volgen. Tijdens de Olympic Experience maakte wethouder Baldewsingh bovendien bekend dat Den Haag … Lees meer

Letterzetten in het slachthuis

Letterzetten in het slachthuis

Ik zet mijn fiets tegen het portiershok en zie dat de man binnen druk aan het bellen is, de zware bakelieten hoorn tussen wang en schouder geklemd. Onderwijl vult hij op een formulier allerlei zaken in en gebaart mij dat ik maar even buiten moet wachten. Ik neem maar eens het grote terrein in ogenschouw, … Lees meer

Jarenlang gevolgd door de geheime diensten

Jarenlang gevolgd door de geheime diensten

In mei 2017 vieren de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) hun derde lustrum. Samen zijn deze diensten jaarlijks goed voor rond de honderdduizend veiligheidsonderzoeken. Dat betekent dat er in de loop der tijd heel wat mensen worden besnuffeld of in de gaten worden gehouden. Carl Doeke Eisma schreef … Lees meer

Den Haag ontdekt de luchtvaart

Den Haag ontdekt de luchtvaart

Voor zover bekend maakten de inwoners van Den Haag eind achttiende eeuw voor het eerst kennis met het fenomeen luchtvaart. Eind 1783 stelden een aantal liefhebbers aan de in de Hofstad woonachtige natuurkundige Charles Diller voor om ‘eenen Luchtbal zamen te stellen van 30 voeten middellijns, en derzelven in staat te maaken, om naar boven … Lees meer

Ode aan de Nieuwe Scheveningse Bosjes

Ode aan de Nieuwe Scheveningse Bosjes

Bijna dagelijks maken we een wandeling met de hond door de Nieuwe Scheveningse Bosjes. Heel spannend en groot zijn de Bosjes niet, ze liggen ingekneld tussen de Badhuisweg, Pompstationsweg, Doorniksestraat en Brusselselaan en kunnen geen kant meer op. Maar het is gewoon het loopje geworden van je hond en van jou. Je komt dezelfde mensen … Lees meer