Chr. Gymnastiek Vereniging Die Haghe

Op 8 april 1926 hebben verschillende dames en heren het initiatief genomen de Chr. Gymnastiek Vereniging Die Haghe op te richten, welke in Den Haag in de loop der jaren een zeer belangrijke plaats in onze stad heeft ingenomen. Jaarlijks telde Die Haghe ruim 700 tot 800 leden, Kleuters tot en met huisvrouwen volgden wekelijks gymnastieklessen. De vereniging had verspreid over vele wijken ongeveer dertig afdelingen. Onder aanvoering van de toenmalige eerste voorzitter in 1926, de heer Beefting, en na hem de volgende voorzitters, de heren C.J.J. de Kramer, H. de Gier, C.H.van Es, en ondergetekende – Henk van Lobenstein van 1966-1979, Peter Hogendorf, Leo van ’t Hof, Bas Steenks en mw. Suzanne Lock en thans mw. Pam Leenheers, die met z’n allen op zeer bezielende wijze samen met hun technische staf Die Haghe groot hebben gemaakt.

Onze stad en omliggende gemeentes waren in de jaren zeventig en tachtig nog vele christelijke gymnastiekverenigingen. Helaas bestaat momenteel alleen Die Haghe en de CGV Scheveningen en S.O.S. uit Voorburg nog als enige christelijke gymnastiekvereniging.

Ter ziele zijn bijvoorbeeld de volgende verenigingen gegaan: Oranje-Nassau, Advendo, Hercules en Robur uit Scheveningen, Irene-Wassenaar, Dio uit Rijswijk, Odilo uit Loosduinen, G.D.S. en S&V uit Leidschendam en Excelsior – eveneens uit Den Haag. De grootste oorzaak van deze opheffingen was dat er geen mensen meer beschikbaar waren om een bestuursfunctie en een technische leiding te aanvaarden. En zonder een bestuur kan men niet werken c.q. voortbestaan!

Gelukkig heeft Die Haghe nu nog steeds een prima werkend team dat – samen met een zeer enthousiast festiviteitencommissie – Die Haghe wekelijks aan ruim 1.200 leden leiding geeft!

JUBO
De vereniging heeft zeer vele hoogtepunten mogen beleven, zoals de jaarlijks terugkerende Toogdagen op de Tweede Pinksterdagen, welke door het Koninklijk Nederlands Chr. Gymnastiek Verbond (KNCGV) in vele steden in het land georganiseerd werden en nog steeds worden!

Met twee bussen vol met leden vanaf 14 jaar en ouder, vertrok de vereniging op een Tweede Pinksterdag vanuit de Hilversumsestraat naar Arnhem, waar de NCRV bij haar vijftigjarig bestaan een landelijke turndag had georganiseerd waar alle christelijke gymnastiekverenigingen uit het hele land aan mee hebben gedaan! Deze dag stond toen bekend onder de naam JUBO. Er werden o.a. door alle deelnemers massale vrije oefeningen gedemonstreerd en de gehele dag waren er individuele wedstrijden tussen alle deelnemers.

Duizenden langs de routes
Dit waren fantastische hoogtijdagen. Zo’n dag werd altijd afgesloten met een enorm defilé waar iedere vereniging – voorafgegaan door een eigen drumband – zich aan de bevolking van zo’n stad presenteerde! Met de belangstelling van de bevolking genoten duizenden mensen langs de routes van de grote hoeveelheden jongens en meisjes, aspirant dames en aspirant heren, dames en heren van deze vele turners en turnsters!

Ook waren er de jaarlijkse feestelijke gymnastiek-uitvoeringen, waarvan de eerste plaats had in 1927 in de toen nog aanwezige dierentuin in onze stad. In 1936 werden vervolgens alle uitvoeringen in het voormalige Gebouw van Kunsten & Wetenschappen gegeven, waar Die Haghe zelfs twee avonden voor uitverkochte zalen al hun leden lieten optreden voor de ouders en overige vrienden van de vereniging.

In 1943 moest Die Haghe zich op gezag van de Duitse overheid aansluiten bij de Kultuurkammer. Daar de vereniging dit toen geweigerd heeft, had dit als gevolg dat gedurende deze Tweede Wereldoorlog het totale verenigingsleven helemaal stil lag. Als herinnering aan deze tijd heeft de vereniging toen een ‘Herinneringstegeltje’ laten maken dat onlangs door het Haags Historisch Museum in haar collectie is opgenomen en in het Algemeen Dagblad is vertoond.

Na de bevrijding in mei 1945 konden de uitvoeringen weer gegeven worden in het Gebouw van Kunsten & Wetenschappen. Helaas is dit schitterende gebouw in 1964 door brand totaal verwoest en moest de vereniging in in de Houtrusthallen haar uitvoeringen geven! En ook hier waren de zalen totaal uitverkocht!

Tijdens deze uitvoering heeft de drumband van Die Haghe geheel bezet met allemaal oud-drumbandleden een historische optreden verzorgd o.l.v. van Chris van Es, de toenmalige tamboer-maître!

Vijf jaar later werd er in het Congresgebouw de volgende Jubileum-uitvoering gegeven, waarbij voor een uitverkocht huis een gymnastiek-show werd vertoond en waar ook toen weer een optreden verzorgd werd door oud-drumbandleden, welke toen al ruim boven de zeventig jaar waren! Onder leiding van onze allereerste tamboer-maÎtre Wim Heidenreich, gaven zij een daverende show welke ook toen weer met een staande ovatie door alle aanwezigen in de zaal beloond werd! Ook dit was een heel groot hoogtepunt in het bestaan van de vereniging!

In 1952 deed de ritmische gymnastiek haar intrede bij de vereniging waar zeer veel belangstelling voor bleek te zijn!

Vele jaren hield de vereniging grote propaganda-marsen. Zowel door de wijken bij het Zuiderpark, als in de wijken rondom de Acaciastraat en de Mient en omgeving. Met haar eigen drumband onder leiding van de tamboer-maître Chris van Es trokken zij altijd veel belangstelling. Juist door dit korps kondigden zij luid en duidelijk hun komst aan, waarbij ook steeds veel ouders meeliepen, omdat zij dit erg leuk vonden om hun kinderen achter de muziek te zien marcheren!

Ik denk dat velen die lid zijn geweest in de afgelopen jaren, dit zich nog heel goed kunnen herinneren. Jammer dat we thans nooit meer deze gebeurtenissen in onze straten zien!

Eerste tv-optreden
In 1954 op 12 februari had Die Haghe in Bussum haar eerste tv-optreden. Dit was georganiseerd door onze bond, het KNCGV, in samenwerking met de NCRV. Een groep dames en heren mocht een vrije oefening en een hoepeloefening vertonen. In die begintijd van tv-optredens was dit een grote eer!

In 1956 bezat de vereniging al een zeer enthousiaste propaganda-commissie die toen al bij het dertigjarig bestaan van Die Haghe een knallende feestavond verzorgde voor de leden.

Bekende bestuurders waren destijds Sjoerdje Zijlstra, Leny Bijkerk, Jan Boon, Gerard Pronk, Pieter Vianen, Janny Drop, Paul Buytelaar en ondergetekende. In 1956 was Die Haghe erg groot in aantal leden geworden – toen al ruim 1.500 leden.

Houtrusthallen
Naar aanleiding hiervan was men genoodzaakt de vereniging te splitsen in een aparte vereniging, die toen onder de naam van de CGV Excelsior in een zaal van de Groen van Prinstererschool in de Van de Spiegelstraat ook de wekelijkse turnlessen verzorgden! In 1976, bij het vijftigjarig jubileum, heeft Die Haghe een landelijk weekend georganiseerd waarbij zeer vele verenigingen uit ons land zich hadden ingeschreven om te strijden voor de vele wedstrijden die waren uitgeschreven.

Al deze leden kampeerden dit gehele weekend op de camping Ockenburg in Kijkduin, waarbij alle wedstrijden dit keer werden gehouden in de Houtrusthallen in Scheveningen.

Dit gebeurde tijdens het Pinksterweekend waarbij op de Tweede Pinksterdag eveneens een groot landelijk drumband-concours werd gehouden op het terrein van de voetbalvereniging Die Haghe, waaraan zo’n twintig korpsen meededen.

Op deze Tweede Pinksterdag werd er in de openlucht een Herinneringskerkdienst gehouden waarbij Jan Eerbeek – destijds oud-tamboer en later predikant – deze dienst heeft verzorgd, waarbij honderden leden en bekenden deze dienst hebben bijgewoond.

Dit jubileumjaar werd afgesloten met een grote receptie in Restaurant Le Coq d’Or aan de Leyweg, waar velen uit het gehele land acte de présence gaven. Op het schoolplein van de Prof. Mr. A. Anema-school aan de Eindstede werd voor de jongste leden een jubileumfestijn gegeven, waarbij al deze jonge leden in een huifkar voorafgegaan door de drumband een feestelijke rit door de wijk Bouwlust maakten.

Die Haghe bezit al jaren over een keurploeg van dames en heren die aan vele bondwedstrijden van het KNGU deelnemen en daar ook verschillende prijzen in de wacht slepen.

Tijdens het 85-jarig jubileum heeft Die Haghe een magazine DH85 uitgegeven, welke met behulp van vele sponsors en relaties en vrijwilligers was gerealiseerd.

In 2010 heb ik voor mijn werk voor Die Haghe een koninklijke onderscheiding gekregen. Deze onderscheiding ontving ook de heer Bas Steenks in 2011 voor zijn aandeel in het vele vrijwilligerswerk dat hij jarenlang voor de vereniging heeft gedaan en nog steeds doet! Beiden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Reünie
De technische leiding, bestaande o.a. uit de heren Sjaak en Henk Been, de heer Stellingwerf, Maarten Mouw, Ton in het Veld, Herman Wassenaar, Jan Looije en Joke Rateland, Maarten Mouw en Herman Wassenaar (die inmiddels ook geridderd was met een Koninklijke Onderscheiding voor zijn veertig-jarig leiderschap bij de vereniging) en de vele voorturners en voorturnsters (die op alle afdelingen assisteren bij de wekelijkse turnlessen) mogen hier beslist niet vergeten worden.

En ook de vele ouders die bij activiteiten buiten de gymzalen dikwijls hun steentje bijdragen. Alle hulde ook voor deze mensen!

1.200 leden
Hier draait Die Haghe op met het grote aantal van 1.200 leden. Om de vijf jaar wordt er een uitgebreide reünie gehouden, die steeds door ruim 250 oud-leden wordt bezocht en waar vele herinneringen worden opgehaald.

Vele jaren verscheen er maandelijks een clubblad, dat door onze redacteuren Jan Boon en Paul Buytelaar werd samengesteld. Gezien de automatisering, die ook bij Die Haghe haar intrede heeft gedaan, is de verschijning van het clubblad alleen nog digitaal te lezen.

De drumband o.l.v. van Ron van der Meijde was inmiddels veranderd in een Jachthoornkorps en later in een Fanfarekorps met ruim zestig leden. Tot onze grote teleurstelling van alle leden is dit korps opgeheven. Dit korps was zowel in Den Haag als landelijk zeer gezien en behaalde vooral op vele concoursen eerste prijzen. Hun instructeur Ron van de Meijde is ook koninklijk onderscheiden. Ook hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Vele oud-leden bewaren heden ten dage nog vele goede herinneringen aan hun lidmaatschap van Die Haghe.

En dat er ook in deze tijd, die zo verschrikkelijk snel aan ons voorbijgaat, nog zeer velen zich inzetten voor dit belangrijke verenigingswerk, daar ben ik hen zeer erkentelijk voor!

Henk van Lobenstein
h.lobenstein1@kpnplanet.nl

Reageren

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann