Vorstelijk feest bij inhuldiging Soeverein Vorst Willem

Scheveningen is de plaats waar de prins van Oranje-Nassau in 1813 voet op vaderlandse bodem zette. In Amsterdam werd hij op 30 maart 1814 als soeverein vorst ingehuldigd in de Nieuwe Kerk. En in Den Haag werd een feestje voorbereid om de ingehuldigde vorst welkom te heten

“Leve Willem Frederik, Soeverein Vorst der Verenigde Nederlanden!!!”, riep de wapenheraut drie maal met luide stem. Het was in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, waar prins Willem werd ingehuldigd en met twee vingers van zijn rechterhand in de lucht de eed aflegde op de nieuwe grondwet. Overal in het land werd feest gevierd; Napoleon was verslagen en nieuwe tijden braken aan.

Residentie
Enkele dagen later werd de Oranjevorst in zijn residentie feestelijk onthaald. De Haagse bestuurders waren vanaf begin januari druk in de weer met het maken van plannen om de intocht groots te laten verlopen. Het centrum van de stad, rondom het stadhuis, was ook het centrum der feestelijkheden, ofschoon op het Tournooiveld ook een indrukwekkende erepoort was gebouwd. Den Haag stond werkelijk op zijn kop. De bevolking was uitzinnig van vreugde. Timmerlieden, houtverkopers, ijzerkramers, schilders, smeden en kaarsenmakers hadden hun best gedaan om een imposante erepoort te fabriceren bij het stadhuis compleet met een prachtig colonnade met podium. De wapens van de vorst en de residentie pronkten aan de wanden, versierd met oranjetakken en vlaggen. Boven de versierde bogen van de galerij waren nog eens oranjebomen gezet. Daarnaast waren er schilderingen en schilderijen van de verdienstelijke kunstschilder Cornelis van Cuilenburg (1758-1827), die ook op Huis ten Bosch decoratieve kunstwerken had gemaakt.

Intocht
Om 16 uur arriveerde minister Gijsbrecht van Hogendorp op Huis ten Bosch om de vorst en zijn familie officieel te begeleiden naar het centrum van de stad. Een hele stoet vol koetsen met prinsen en hoogwaardigheidsbekleders vertrok richting het stadhuis. Bij de Bosbrug aan de Prinsessengracht werden ze rond half vijf opgewacht door niet alleen de hoogste vertegenwoordigers van de stad, maar ook door rijen zwaaiende Hagenaars, die de vorst alle goeds toewensten. Willem wuifde en knikte gracieus. De kerkklokken luidden en schutters lieten hun geweren knallen. Voorafgegaan door een detachement cavalerie en het korps Jagers Van Heerdt trok de stoet naar het stadhuis. Het was een drukte van belang in de straten waar de koetsen passeerden. De huizen waren schitterend versierd met guirlandes. Willem aanschouwde de zwaaiende menigte en knikte ijverig terug.

Stadhuis
Voorzitter Slicher van de Raad hield een kleine toespraak, waarin allerlei lovende woorden werden geuit over de vorst en zijn doorluchtige geslacht. Na geklap volgde gezang en muziek. Daarna nog een toespraak en wederom muziek. Daarna gingen de vorst en zijn familieleden weer in hun koetsen op weg naar het paleis. De enthousiaste Hagenaars deden hun best de hand van de vorst te schudden. Vanuit de opengetrokken ramen zwaaiden adellijke dames elegant naar hun Willem. Die avond was het volop feest op het Voorhout, waar de woningen rijkelijk waren geïllumineerd.

Kosten
De kosten van de diverse podia waren aanzienlijk. Voor de versiering rond het stadhuis werd een bedrag betaald van ƒ 1.303,88. Dat was gering, want bij de versiering rond het Tournooiveld was de gemeente een bedrag kwijt van ƒ 4.102,14 en het orkestpodium aan het Voorhout kostte ƒ 879,16.

Bij alle drie de bedragen gaat telkens bijna 1/3 naar de vermaarde kunstschilder C. van Cuilenburg

F.J.A.M. van der Helm
helmhuis@ziggo.nl

Reageren

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann