Riant huis te koop aan het Plein van 1796

Op 19 januari 1795 werd de Bataafse republiek uitgeroepen. Rond het Binnenhof was de komst van het nieuwe bewind goed te merken. De laatste stadhouder, Willem V, had één dag eerder via Scheveningen het land verlaten en zijn heil gezocht in Engeland. Het was een rumoerige tijd, vol onzekerheden. Aan het deftige Plein veranderden vele panden van eigenaar.

Een nieuwe tijd brak aan. Onder de leuze ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’ zou het gewone volk meer macht krijgen door een gelijke kans op de verdeling van de politieke ambten. De macht aan het gewone volk, deed veel adellijke bestuurders vrezen voor de toekomst. Niet ten onrechte, want ze hadden vast gehoord van de rigoureuze werking van de guillotine, die te Parijs in 1793 aan Koning Lodewijk XVI en andere aristocraten de kop hadden gekost. Een tijd vol angst, onzekerheid maar ook van schone beloften. Met de verdrijving van de Oranje-dynastie zou het allemaal beter dienen te worden.

Plein
Aan het Plein stonden de statige panden van diverse vertegenwoordigers bij de Staten van Holland. Bekend zijn de nog bestaande logementen van Amsterdam en Rotterdam. In het logement van Rotterdam is later het Ministerie van Defensie gehuisvest. In de loop van de tijd zijn representatieve panden gesloopt en vervangen voor andere. Soms waren de woningen in handen van welgestelde particulieren, want aan het Plein was het door de eeuwen heen goed wonen. Datzelfde geldt voor de Poten, waarbij het gedeelte dat Lange Poten wordt genoemd aanzienlijk eerder bewoond was dan de Korte Poten.

Buren
In 1796 zette François Aubert zijn pand te koop, dat aan de zuidzijde van het Plein stond. De exacte locatie is niet zo eenvoudig te achterhalen, maar het was in ieder geval gelegen nabij de Korte Houtstraat. De notariële verkoopacte vermeldt dat de achterkant van de woning ‘een vrije uitgang in een gang of poort heeft, die uitkomt in de Korte Houtstraat’. Ook heeft de aan het Westeinde residerende notaris Maximiliaan Jenny opgetekend, dat diezelfde gang of poort ‘uitkwam op het water lopende aan de Kalvermarkt’.

Er hebben achter het Plein in het verleden diverse stegen en gangen gelopen, die bij diverse verbouwingen zijn volgebouwd of dichtgemaakt. Dat is ook begin twintigste eeuw geweest met de vermoedelijk bedoelde gang die op de Kalvermarkt uitkwam. Van de buren van François Aubert, had Sergey Stepanoff Gluckoff de meest klinkende naam. Hij woonde ten westen van Aubert. Aan de andere kant woonde Abraham Deel die een jaar na de verkoop overleed.

Inwoning
Aubert had een deel van zijn pand verhuurd aan luitenant Zwicke, wat de verkoop aanvankelijk niet bevorderde. Een pand dat leeg opgeleverd wordt, ligt eenmaal beter in de markt dan wanneer het deels bewoond is. Koper Carel Lodewijk de Quené had er geen moeite mee, dat hij tijdelijk de luitenant onder zijn dak zou krijgen. Niet zo verwonderlijk daar de koper zelf legerkapitein was. Afgesproken werd dat de luitenant zijn huurperiode mocht voltooien zoals dat met de vorige eigenaar was afgesproken.

De verkoop vond plaats op 13 februari 1796 en bedongen werd dat de koper gelijk de kelder tot zijn beschikking kreeg om als berging voor zijn goederen te gebruiken. Op 1 april kreeg hij de rest van het huis, mits hij in maart de koopsom van 5.000 gulden had voldaan.

Reageren

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann