Gepensioneerde Haagse politieagenten vieren feest

Op 12 maart 1976 werd de Vereniging van Gepensioneerden Politie Eenheid Den Haag (V.G.H.P.) opgericht. Dit jaar bestaat deze vereniging dus veertig jaar. En bij dit jubileum wordt zeer zeker stilgestaan. Bovendien is het vermeldenswaardig dat de VGHP de oudste vereniging van gepensioneerde politiemensen is.

In 1976 werd in het korpsblad van de gemeentepolitie van ‘s-Gravenhage de volgende oproep geplaatst.

Het bestaat gewoon niet dat je de medewerkers waar je zo’n 30, 35 of meer jaren mee hebt samengewerkt, zomaar uit je geest kunt verbannen. Sommige F.L.O.-ers of gepensioneerden hebben het er kwaad mee, dat zij hun contacten uit het werkmilieu verliezen of hebben verloren…

De oproep sloeg geweldig aan, want tot dan was er weinig of niets geregeld voor de gepensioneerde medewerkers. Prompt werd het initiatief genomen voor de oprichting van een ‘club/vereniging van F.L.O.-ers en gepensioneerden van de Haagse Politie’. Tevens werd een voorlopig bestuur benoemd en werd de contributie voor de leden vastgesteld op 10 gulden per jaar.

In de jaren daarna is de naam van de vereniging tweemaal gewijzigd. De tweede naamsverandering vond plaats na de oprichting van het Korps Nationale Politie op 1 januari 2013, waarbij de regio’s Hollands Midden en Haaglanden werden samengevoegd tot de Eenheid Den Haag. Vanaf dat moment werd het lidmaatschap opengesteld voor de F.L.O.-ers en gepensioneerden van beide regio’s.

Commissie Goede Diensten
De huidige naam is officieel: ‘Vereniging van Gepensioneerden van de Eenheid Den Haag van het Korps Nationale Politie’. De afkorting van de VGHP is gebleven. De vereniging heeft zich altijd ten doel gesteld om het onderling contact en de vriendschap tussen haar leden te bevorderen en te behouden. Vanaf het begin werden onderling afwisselende activiteiten georganiseerd zoals hengelen, bingo, bowlen, jeu de boules en klaverjassen. De afdelingen hengelen en jeu de boules zijn inmiddels opgeheven maar voor nieuwe initiatieven zoals bridgen, biljarten en darten staat de vereniging altijd open. Tevens worden regelmatig excursies en uitstapjes georganiseerd. De jaarlijkse reünie en de nieuwjaarsbijeenkomst worden door velen met enthousiasme bezocht. Dan is het mooi dat de verhalen uit de oude doos worden uitgewisseld met oud-collega’s die elkaar vaak in jaren niet gesproken en gezien hebben.

Vanaf de beginperiode heeft de vereniging een commissie van Goede Diensten. Samen met de bestuursleden hebben zij als taak om (langdurig) zieken te bezoeken maar ook 80-, 90- en 100-jarigen, maar ook echtparen die 50, 60 of 70 jaar zijn gehuwd, worden bezocht.

Leden van 81 jaar en ouder ontvangen een kaart en echtparen die veertig jaar zijn gehuwd ontvangen een kaart en cadeaubon. Na het overlijden van een lid/donateur zorgt de VGHP voor een rouwboeket. Een afvaardiging is binnen de Eenheid aanwezig bij de uitvaartplechtigheid.

Jubileumjournaal
Na eerst een eigen rubriek in het Korpsblad van de gemeentepolitie ‘s-Gravenhage geeft de VGHP sinds 1982 maandelijks een eigen Journaal uit. Per maand worden daarvan 560 verzonden. In dit kleurrijke blad wordt het wel en wee van de verenging belicht. Uiteraard is dit jaar ook een eenmalig Jubileumjournaal uitgekomen. De VGHP heeft ook een logo ontworpen en getekend door een oud-korpslid. Het is een vermoeide leeuw, die tevreden in zijn stoel zit. Hij houdt zijn sabel in ‘ruststand’ naar achteren gericht en onder zijn stoel staat een borrelglaasje. Het symboliseert de oud-politiemedewerker die van zijn pensioen geniet.

Door de jaren heen werd de VGHP een bloeiende vereniging met 532 leden en 140 begunstigers in 2016, woonachtig in het hele land en zelfs daar buiten. Opvallend is dat steeds meer ‘jongere’ ouderen lid worden. Uit pure belangstelling is een aantal, nog in functie zijnde collega’s donateur geworden. Hieruit blijkt dat de vereniging voldoet aan een behoefte. Iedere keer weer wordt dat ervaren als een vrijwilliger van de commissie van Goede Diensten met een bestuurslid een bezoek brengt aan een lid dat 80, 90 of zelfs 100 is geworden. Verhalen over het werk worden met trots verteld en de plakboeken liggen vaak klaar. Niet alleen de gepensioneerde politiemedewerkers worden bezocht maar ook degenen die achterbleven na het overlijden van hun partner. Het is andacht voor elkaar, wat op latere leeftijd steeds belangrijker wordt.

“In de toekomst zullen wij het bestaan en de bekendheid van de VGHP binnen de hele Eenheid Den Haag blijven uitdragen en trachten ook binnen Hollands-Midden leden te werven. Op landelijk niveau is de VGHP vertegenwoordigd in het landelijk Samenwerkingsverband Politie Senioren (S.P.S.). Met ondersteuning van de Stichting Waardering Erkenning Politie (W.E.P.) wil het SPS de belangen van de organisaties van gepensioneerde politiemedewerkers behartigen. De ontwikkelingen staan niet stil. De VGHP is een springlevende vereniging die met zijn tijd probeert mee te gaan. Op 8 oktober hebben wij dit jubileumjaar met een spetterend feest afgesloten!”

Bestuur van de VGHP
info@vghp.nl

Reageren

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann