Straatnamen in Loosduinen

Laat ik voorop stellen dat de leider van de slavenopstand op Curaçao in 1795, ‘kapitein’ Tula, minimaal een straatnaam verdient. Deze zeer heldhaftige man en enkele medestanders zijn uiteindelijk na een schijnproces veroordeeld en op een ongekend wrede manier ter dood gebracht. Deze slavenopstand wordt ieder jaar op 17 augustus nog groots herdacht in Curaçao.

Naar Tula moeten straten en pleinen worden vernoemd. Gelukkig heeft de gemeente Den Haag hierover al een besluit genomen. Of over de exacte locatie goed is nagedacht, dat weet ik niet, want de gemeente Den Haag heeft besloten een eeuwenoud pad in Loosduinen te vernoemen naar Tula.

Tulapad.
Tulapad.

Ik zou er meer vrede mee hebben gehad als er, voor zowel de geschiedenis van Tula als die van Loosduinen, een veel betere locatie was gekozen. Het betreffende pad stond in de geschiedenis van Loosduinen bekend als Houtweg. Het pad stond al op de kaart van Delfland van Cruquius uit 1712 getekend, omdat dit leidde naar de toenmalige Houtwerf, gelegen aan de Leyweg ter hoogte van de Wormerveerstraat. Omdat Den Haag reeds een Houtweg kende, is in 1967 de naam veranderd in Kapelaan Meereboerweg.

Kapelaan Meereboer
Dit getuigde van respect voor Oud Loosduinen. Kapelaan Meereboer heeft veel voor Loosduinen betekend en het was zeer terecht dat één van de oudste paden van Loosduinen, naar hem werd vernoemd. Althans een gedeelte van het pad, want de rest van de weg, dat nu als fietspad is ingericht, is jarenlang naamloos gebleven.

Houtweg in 1969, ziekenhuis in aanbouw.
Houtweg in 1969, ziekenhuis in aanbouw.

Toen in de jaren zeventig rond de voormalige Houtweg een nieuwe wijk verrees, was men op het Haagse Stadhuis nog steeds van goede wil en had men nog steeds voldoende historisch besef om deze nieuwe wijk Houtwijk te noemen.

Waar het sindsdien aan gelegen heeft dat er vooral nieuwe straatnamen in Loosduinen opduiken, die weinig tot niets met de historie van Loosduinen te maken hebben, ik weet het niet.

Enkele jaren geleden kwam ik, tijdens een werkbezoek aan politiebureau Loosduinen, er achter dat nog veel (fiets-)paden in Loosduinen naamloos waren. Ik heb toen een oproep gedaan aan Loosduiners om suggesties voor straatnamen aan te dragen. En dat heb ik geweten. Mijn mailbox liep overvol met suggesties. Ik heb de lijst overgedragen aan de Commissie Loosduinen. De commissie is namens Loosduinse bewoners en ondernemers de officiële adviseur van het college van burgemeester en wethouders van Den Haag en heeft sinds de annexatie van Loosduinen in 1923 de belangrijke taak om het dorpse en historische karakter van Loosduinen te bewaken.

Straatnamencommissie
Geen makkelijke taak, maar ik ga er zonder meer vanuit dat de commissie haar uiterste best heeft gedaan om deze verzamelde suggesties voor straatnamen onder de aandacht te brengen van de gemeente Den Haag. Ik weet ook dat er binnen de gemeente Den Haag een speciale straatnamencommissie is, die zich bezig houdt met onderzoek naar potentiële nieuwe straatnamen, het checken van feiten, controleren of de naam niet al elders in de stad voorkomt, of de desbetreffende persoon (hoe aardig hij ook was) tóch niet ergens juridische de fout is ingegaan.

Ondanks al deze inspanningen begrijp ik dan ook niet dat van één van de oudste wegen die door Loosduinen loopt, de Houtweg, niet alleen de vervangende naam van Kapelaan Meereboer compleet is verdwenen, maar dat deze ook nog eens is vervangen door Tula.

Zoals ik al zei, Tula verdient een straatnaam. Maar deze belangrijke man in de Hollandse geschiedenis van de slavernij, waar boeken over zijn geschreven, die inspiratiebron is geweest voor films en toneelstukken, deze man gun je toch een straat midden in de Internationale zone, of in de Archipelbuurt nabij de Curaçaostraat? Of één van de paden in het Willemspark, mooi gelegen tussen de Archipelbuurt en de Internationale zone waar tevens het standbeeld van Nelson Mandela staat. Of wat te denken aan één van de vele paden in het Zuiderpark nabij het beeld over de slavernij.

Gun deze man een veel beter locatie in de Stad van Vrede en Recht. En gun Loosduiners straatnamen die passen bij de historie van dit voormalige tuindersdorp.

Luister naar de mensen die hun herinneringen koesteren. In wijkberaden, het Loosduins museum en op forums zoals Geboren in Loosduinen (met ruim 3600 leden!) delen zij hun verhalen, die wij moeten koesteren en moeten doorgeven aan onze kinderen en nieuwe inwoners van Loosduinen. Verhalen over de tuinderijen, fabrieken, de oorlogsjaren en parochies.

Loosduinen kent een zeer rijk sport-, muziek- en jeugdverenigingsleven en de geschiedenis van Loosduinen is het meer dan waard om gekoesterd te worden, omdat er van geleerd kan worden.

Mien van Bree
Naar de Loosduinse Mien van Bree, pionier van het dameswielrennen, waarover ook boeken en zeer veel artikelen zijn geschreven, is onlangs een fietspad vernoemd. Dat heeft wel heel wat moeite gekost maar mede door landelijke druk vanuit de dameswielersport, is het gelukt. Geweldig!

Ik wil nu weten wat er met de andere aangedragen straatnamen is gebeurd. Er zijn namelijk nog veel Loosduinse helden waarvan veel Loosduiners wensen dat er een straatnaam naar wordt vernoemd. Wat te denken aan Pastoor Van de Horst? De pastoor die veel voor Loosduinen heeft gedaan en die het mogelijk maakte dat de Loosduinse Voetbalvereniging GDA is opgericht en later zelfs eigen voetbalvelden kreeg.

Kapelaan Cees Kroon
Of kapelaan Cees Kroon. Deze Loosduinse kapelaan ging vrijwillig mee toen Duitse nazi’s tientallen Loosduinse jongemannen hadden opgepakt voor de dwangarbeid in Duitsland. De kapelaan werd na de oorlog als held binnengehaald. Als ‘oorlogsbuit’ had hij Duitse barakken meegenomen, ter vervanging van clubhuizen die door de Duitse bezetter waren neergehaald. Cees Kroon heeft daarna nog zeer veel betekend voor het naoorlogse jeugdwerk in Loosduinen. Loosduiners en met name Gerard Luijten knokken al jaren voor het vernoemen van een straat- of fietspad naar deze voor Loosduinen belangrijke man. Het is werkelijk tenenkrommend hoe hiermee wordt omgegaan door de gemeente Den Haag. Jaren zijn verstreken en stapels met brieven en mailwisselingen tussen de gemeente en bewoners van Loosduinen verder zijn er alleen maar koele zakelijke antwoorden gekomen. Ik heb ze gelezen, maar nog steeds geen straatnaam voor Cees Kroon. Was men in de jaren zestig en zeventig nog ontvankelijk voor een beroep op het belang van de geschiedenis van Loosduinen, vandaag de dag lijkt dit ver te zoeken.

Michel Rogier en Gerard Luijten met het straatnaambord voor Cees Kroon.
Michel Rogier en Gerard Luijten met het straatnaambord voor Cees Kroon.

Ik wacht niet langer af en heb zelf al een straatnaambord laten maken voor Cees Kroon. Misschien moeten we net als de helden van toen, tegen de stroom in gaan en zelf de spade in de grond zetten en het bord gaan plaatsen?

Nu heb ik Loosduinen als voorbeeld genoemd maar ik ben bang dat het in andere stadsdelen er net zo aan toe gaat. Er zijn onlangs 66 fietspaden vernoemd. Ik heb schriftelijk maar eens navraag gedaan bij het stadsbestuur in hoeverre lokale bewoners en organisaties hierbij betrokken zijn geweest. Ik ben benieuwd wat het antwoord is.

Michel Rogier
michel.rogier@denhaag.nl

Reageren

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann